Co obsahuje konsolidační balíček?

Vláda dnes představila soubor různých opatření, které by měly přispět k zlepšení hospodaření se státním rozpočtem. Ministerstvo financí uvádí, že změny by měly mít pozitivní efekt ve výši přes 94 miliard korun. Opatření se týká jak úspor, tak také zvýšení daní firmám a zaměstnancům.

Výdaje mají během následujících dvou let klesnout o 78 miliard korun a co se týče příjmů, ty mají být v letech 2024 a 2025 v celkové výše přes 69 miliard korun.

Škrty národních dotací

- průmysl a obchod: 20 miliard korun

- zemědělství: 10,2 miliard korun

- doprava: 6 miliard korun

- místní rozvoj: 2,8 miliard korun

- školství: 2 miliardy korun

- ostatní: 13,4 miliard korun

Úspory na provoz státu

Provozní výdaje všech resortů by se měly snížit o 5 %

Snížení objemu platů ve veřejné sféře

Celková úspora na platech má dosáhnout přes 9 miliard korun.

 

Co se týče příjmů, v letech 2024 a 2025 má tedy dojít k výnosům přes 69 miliard korun.

Dojde však ke zvýšení následujících:

Zvýšení daně z příjmu právnických osob

Z dosavadních 19 % dojde ke zvýšení na 21 %, změna se plánuje od roku 2025

Zvýšení odvodů OSVČ

Minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ se má zvýšit z dosavadních 25 % na 40% průměrné mzdy.

Zvýšení daně z nemovitých věcí

Zde dojde ke zvýšení až na dvojnásobek.

Růst spotřebních daní

- tabákových výrobků

- lihu a lihovin

- daní z hazardních her

Úprava daně z příjmu fyzických osob

Posun hranice pro vyšší zdanění ( 23 % oproti 15 %), již nebude při překročení 4x průměrné mzdy, ale již při překročení 3x průměrné mzdy.

Úprava daně z přidané hodnoty neboli DPH

Sazby DPH již nebudou 10 %, 15% a 21% jak je máme nyní. Změna se zde bude týkat sloučení snížených sazeb. Tzn., nové sazby již budou 12 % a 21%