hero

Přihlaste se k odběru!

Pravidelně vás budeme informovat o novinkách, veškerý obsah zasíláme zdarma.

Nedaňové náklady v podnikání

Daňově uznatelné náklady V zákoně o dani z příjmu je v §24 odst.1 definována daňová uznatelnost nákladů. Podle toho odstavce, musí být náklady vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení…

Rozsudek NSS: Reklama na LCD monitorech

Jednalo se o reklamu, která byla vysílaná v obchodním centru, prostřednictvím LCD obrazovky.  Firma, která však dodávala reklamu nebyla vlastníkem ani provozovatelem LCD monitorů a veškerou…

Co obsahuje konsolidační balíček?

Škrty národních dotací - průmysl a obchod: 20 miliard korun - zemědělství: 10,2 miliard korun - doprava: 6 miliard korun - místní rozvoj: 2,8 miliard korun - školství: 2 miliardy korun - ostatní:…

Rozsudek NSS: Pronájem motokárové dráhy

Daňově neuznatelné náklady na reprezentaci  V tomto sporu se jednalo posouzení uznatelnosti nákladů na pronájem motokárové dráhy pro obchodní partnery.  Firma měla v účetnictví náklady, které…

Dřívější návrat z rodičovské

Předčasný návrat z mateřské dovolené Zákoník práce přikládá zaměstnankyni nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů, pokud však porodila 2 a více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po…

77 poboček finančního úřadu bude zrušeno

Konzultační služby budou pro občany v dotčených obcích zajištěné prostřednictvím telefonních linek. Zrušené budou ty úřady, které jsou dle průzkumu nejméně navštěvované a v praxi zde chodí lidé…

Česká pošta ruší pobočky

Ke zrušení byly vybrané takové pobočky, které se potýkají buď s nízkou návštěvností nebo mají nízký počet poštovních operací či nesplňují rentabilitu provozu.  Počet pošt by se tak měl snížit z 3 200…

Poskytnutí daru Ukrajině

Dar se může poskytnout: Přímo Ukrajině Fyzické osobě s bydlištěm na území Ukrajiny Právnické osobě se sídlem na území Ukrajiny   Příjemce musí splňovat   Musí se jednat o obce, kraje,…

Jak odevzdat daňové přiznání?

Fyzicky odevzdat na finanční úřad Pokud nemáte zřízenou datovou schránku, můžete zajít osobně na příslušný finanční úřad. Vždy je zapotřebí jít na místně příslušný finanční úřad, dle Vašeho…

Příspěvek 5 000 Kč na nezletilé dítě

Vzhledem k stále rostoucí inflaci se vláda rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000 Kč na každé nezletilé dítě, které je z rodiny jejíž příjmy nepřesahují ročně 1 000 000 Kč (jedná se o hrubý…