Dřívější návrat z rodičovské

Jaké povinnosti má zaměstnavatel?

Nejedná se o neobvyklou situaci, zaměstnankyně má standartní mateřskou a rodičovskou dovolenou, ale v průběhu se rozhodne, že by chtěla předčasně do práce.

Musí zaměstnavatel vyhovět i když pro zaměstnankyni nemá momentálně místo?

Předčasný návrat z mateřské dovolené

Zákoník práce přikládá zaměstnankyni nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů, pokud však porodila 2 a více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. 

Pokud však zaměstnankyně požádá zaměstnavatele o dřívější návrat z mateřské dovolené, musí její žádosti vyhovět.  Nicméně, dle zákoníku práce je nutné, aby nebyla mateřská dovolená kratší než 14 týdnů.

 

Je zapotřebí si uvědomit, že s koncem mateřské dovolené končí i pobírání nemocenské dávky, tzn. peněžité pomoci v mateřství. Pojištěnec totiž nemá nárok na výplatu nemocenské dávky po dobu, po kterou vykonává práci v pojištěné činnosti. 

Zaměstnankyně však může u zaměstnavatele vykonávat i jiný druh práce, než byl sjednaný v pracovní smlouvy. Například na základě dohody o provedení práce apod. 

Nastoupení na rodičovskou dovolenou

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni či zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Jedná se o ustanovení, které je zakotvené v § 196 zákoníku práce. Rodičovská dovolená přísluší po skončení mateřské dovolené, ale také i otci po narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký si požádají. Nesmí však přesáhnout věkovou hranici dítěte, která je naplněná při dosažení věku 3 let. 

Délka trvání rodičovské dovolené

Pokud není v žádosti o rodičovskou dovolenou uvedena doba trvání rodičovské dovolené, platí dle současné judikatury, že rodičovská dovolená bude čerpána do 3 let věku dítěte. Rozhodně doporučujeme vyžádat si od zaměstnanců písemnou žádost o rodičovskou dovolenou z důvodu právní jistoty obou stran pracovního poměru. Pro takovou žádost není jasně stanovená forma, takže postačí i sepsání volnou formou. Důležité je specifikovat délku trvání rodičovské dovolené, pokud je to opomenuto, má se za to, že délka trvání bude jak již bylo zmíněno, do 3 let věku dítěte. 

Samozřejmě délka trvání rodičovské dovolené může být variabilní a může být i posléze zkrácená.