Jak odevzdat daňové přiznání?

- osobně na finančním úřad

- odeslat poštou

- datovou schránkou

Fyzicky odevzdat na finanční úřad

Pokud nemáte zřízenou datovou schránku, můžete zajít osobně na příslušný finanční úřad. Vždy je zapotřebí jít na místně příslušný finanční úřad, dle Vašeho trvalého bydliště. Pokud odevzdáváte daňové přiznání osobně, je důležité přiložit veškeré povinné přílohy. Pokud si například uplatňujete slevy na dani, je zapotřebí doložit potvrzení, ze kterého taková sleva na dani vyplývá. Pokud máte například příjmy ze zaměstnání i zde je zapotřebí doložit Potvrzení o zdanitelných příjmech. 

Termín pro osobní odevzdání je pondělí 3. dubna 2023 a to do konce úředních hodin příslušného finančního úřadu. 

Pokud nevíte, který finanční úřad navštívit, lze vyhledat ten správný dle PSČ. 

Seznam finančních úřadů zde.

Prostřednictvím české pošty

V případě, že byste například nestihli navštívit finanční úřad během otvíracích hodin, lze ještě odevzdat daňové přiznání poštou a zde je rozhodné datum odeslání, nikoliv doručení.

Elektronicky datovou schránkou

Nejsnašší variantou je odeslání prostřednictvím datové schránky. Samozřejmě pokud jí máte zřízenou. Nespornou výhodou je i posunutý termín podání daňového přiznání až do
2. května 2023. I v tomto případě je však nutné myslet na povinné přílohy a všechny přílohy zaslat současně s daňovým přiznáním. Pokud již máte datovou schránku zřízenou, je Vaší povinností odevzdat daňové přiznání pouze elektronicky. Daňové přiznání se taktéž odesílá na příslušený finanční úřad.