Poskytnutí daru Ukrajině

Poskytli jste letos dar? 

Pokud jste v letošním roce poskytnuli dar Ukrajině nebo osobě z Ukrajiny, jedná se o bezúplatné plnění, které si lze odečíst od základu daně (za splnění určitých podmínek).

 

Dar se může poskytnout:

  1. Přímo Ukrajině

  2. Fyzické osobě s bydlištěm na území Ukrajiny

  3. Právnické osobě se sídlem na území Ukrajiny

 

Příjemce musí splňovat

 

Musí se jednat o obce, kraje, organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny.

 

Odečíst dar od základu daně si mohou i daňoví rezidenti Ukrajiny, pokud však prokážou, že více jak 90% zdanitelných příjmů je ze zdrojů na území České republiky.

 

Dar jako daňový náklad

V případě, že nechcete dar odečíst od základu daně, je zde poprvé možnost uplatnit dar rovnou do účetnictví jako daňový náklad. Musí se ale jednat o nepeněžitý dar (potraviny, hygienické potřeby, atd.)

 

Výše daru

Pokud je dárce fyzická osoba, pak hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2% základu daně. Pokud je dárce právnická osoba, pak hodnota daru musí činit alespoň 2 000 Kč.

 

Celkem lze odečíst maximálně 30 % ze základu daně. To platí jak pro fyzické, tak i právnické osoby.

Dar se může poskytnout:

  1. Přímo Ukrajině

  2. Fyzické osobě s bydlištěm na území Ukrajiny

  3. Právnické osobě se sídlem na území Ukrajiny

 

Příjemce musí splňovat

 

Musí se jednat o obce, kraje, organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny.

 

Odečíst dar od základu daně si mohou i daňoví rezidenti Ukrajiny, pokud však prokážou, že více jak 90% zdanitelných příjmů je ze zdrojů na území České republiky.

 

Dar jako daňový náklad

V případě, že nechcete dar odečíst od základu daně, je zde poprvé možnost uplatnit dar rovnou do účetnictví jako daňový náklad. Musí se ale jednat o nepeněžitý dar (potraviny, hygienické potřeby, atd.)

 

Výše daru

Pokud je dárce fyzická osoba, pak hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2% základu daně. Pokud je dárce právnická osoba, pak hodnota daru musí činit alespoň 2 000 Kč.

 

Celkem lze odečíst maximálně 30 % ze základu daně. To platí jak pro fyzické, tak i právnické osoby.