Příspěvek 5 000 Kč na nezletilé dítě

Vzhledem k stále rostoucí inflaci se vláda rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000 Kč na každé nezletilé dítě, které je z rodiny jejíž příjmy nepřesahují ročně 1 000 000 Kč.

 

Vzhledem k stále rostoucí inflaci se vláda rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 5 000 Kč na každé nezletilé dítě, které je z rodiny jejíž příjmy nepřesahují ročně 1 000 000 Kč (jedná se o hrubý příjem).

 

Ti rodiče, kteří pobírali příspěvek na dítě již v červnu nemusí podávat žádost, protože peníze dostávají automaticky na totožné číslo účtu. Zatímco rodiče, kteří příspěvek zatím nepobírají, musí požádat elektronicky prostřednictvím stránek ministerstva práce a sociálních věcí.

Do příjmu rodiny se počítá:

- příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“),

-příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) dle § 7 ZDP,

- z nájmu dle § 9 ZDP, a

- ostatní příjmy dle § 10 ZDP (s výjimkou výher)

Nárok na příspěvek mají také děti narozené do konce roku 2022.