Rozsudek NSS: Pronájem motokárové dráhy

Rozsudek NSS ze dne 23.06.2022

7 Afs 53/2020 - 30

 

 

 

Daňově neuznatelné náklady na reprezentaci 

V tomto sporu se jednalo posouzení uznatelnosti nákladů na pronájem motokárové dráhy pro obchodní partnery. 

Firma měla v účetnictví náklady, které byly podložené smlouvou o poskytování reklamního prostoru, nicméně během kontroly ze strany finančního úřadu nedokázali prokázat, že by pronájem motokárové dráhy souvisel s poskytováním reklamy.

 

Správce daně měl za to, že se o žádné poskytování reklamy nejednalo, ale šlo pouze o to, poskytnout obchodním partnerům možnost si zdarma zazávodit. Nejvyšší správní soud dospěl ke stejnému závěru.
Náklady na pronájem motokárové dráhy shledal jako daňově neuznatelné náklady. 

Důležité je, že i v samotném rozsudku NSS je uvedeno, že důkazní břemeno ohledně uskutečnění zdanitelných plnění náleží daňovému poplatníkovi. Tzn., firma musí prokázat, že se jednalo o reklamu. Nicméně, v tomto případě došlo i ke značným nesrovnalostem ve svědeckých výpovědí, když finanční správa prováděla místní šetření. 

 

Klíčová je i skutečnost, že firma si dle smluvní dokumentace pronajala uzavřený okruh a zde nastává otázka, k čemu je dobrá reklama na uzavřeném okruhu, kde v danou chvíli nesmí veřejnost?

 

Shrnutí na závěr

Pokud si objednáte reklamu na motokárové dráze, v účetnictví máte smlouvu o poskytnutí reklamích služeb, ale ze smlouvy je patrné, že si vlastně pronajímáte uzavřený okruh, finanční úřad takové náklady na reklamu neakceptuje.